Round 1C 2021 language statistics

Users solving Closest Pick with Kotlin

RankNicknameCasesScore
174kongbomb274
371jvmusin260
403udalov260
442JaapB260
448valich260
650SergGr254
816misac254
858Yuet254
925PavelChadnov254
972usamao254
1158PaLy254
1168Zayankovsky254
1222ingdas254
1282jetoyrico254
1661Spheniscine240
2044cfcfs240
2074waiwaing240
2241rhincodon66240
2483ShreckYe240
3058Gooz240
3139lightning95138
3307khabibulka225
3627eggsandpotatoes225
3710Trexer225
4007pallav12225
4233Ahtenus225
4306Janos225
4361viktortail225
4479nopopon225
4654zhuang_2021225
4765HadasP225
4802wr4bbit@gmail.com124
4822nicol_ograve124

GCJ Stats > GCJ 2021 > Round 1C 2021 > Country ranks | Language usage