GCJ Round 1C 2022 users representing Belarus

RankNicknameScore
119andrei_mishchanka56
219skynet56
355Chmel.Tolstiy56
496lebegio56
533Ixanezis56
544theboatman56
788romanchick41
948kotenysh34
1052EvgeniyD34
1071andrei618434
1740sazas34
1753Zayankovsky34
1760maria.m34
2127YauheniZhybryk31
2163kolina25
2205aholikau25
3402abychkov19
4780brstplayer0
4780ivanterekh0
4780sharepa0
4780denser-by0
4780Chemist_Is_Now_Coder_R0
4780remantano0

GCJ Stats > GCJ 2022 > Round 1C 2022 > Country ranks | Language usage